Uczniowski Klub Sportowy "CHROMIK" Żary
ul. Przemysłowa 5 • 68-200 Żary
tel. +48 68 477 21 06 • +48 68 363 41 19
e-mail: chromik@chroma.pl • www.chromik-zary.pl

Konto PKO BP SA o/Żary - Nr 02 1020 5460 0000 5902 0054 5079

Facebook